47th Winter Conference in Statistics

Welcome to the 47th Winter Conference in Statistics! This year’s conference will be held with …

Höstmöte 2021

Titel: Framtidens undervisningsmetoder i statistiska ämnen med ett år digitalisering i bakfickan Program Tid: 26-27 …

Webinar: Jeff Steif (Chalmers & GU) November 29

The second webinar of the Fall term is given by When: November 29, 2021, 11.00 …

Webinar: Måns Magnusson (Uppsala) September 29

The first webinar of the Fall term is given by Måns Magnusson (Uppsala) When: September …

WEBINAR, MAY 26: IMAGE – ASSISTED SURVIVAL ANALYSIS OF STAGE III MELANOMA

On May 26 at 11.15, Henrike Häbel will give a webinar: Image-assisted survival analysis of stage III …

Årsmöte den 25 mars, minikonferens

Årsmötet för Cramérsällskapet äger rum torsdagen den 25 mars kl. 16.00-17.00 …

Mini conference, March 25: Spatial growth and competition

On Thursday March 25, The Cramér Society organizes a virtual mini-conference on the topic ”Spatial …

Webinar, February 4: Epistemic confidence, the Dutch Book and relevant subsets

On February 4 at 16.00, Yudi Pawitan will give a webinar: Epistemic confidence, the Dutch …

Webinarier vid svenska lärosäten

I dessa tider ges allt fler seminarier i statistiskt orienterade ämnen vid våra lärosäten i …

Webinars

Webinars Webinars organised by Cramér Society It is the aim of Cramér Society to organise …

Cramérpriset: dags att nominera!

Cramérpriset utdelas årligen för bästa doktorsavhandling till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik under …

Autumn meeting: November 19–20

Welcome to join the autumn meeting on PhD education in (mathematical) statistics! This will be …

Autumn meeting 2020: PhD education

AUTUMN MEETING 2020: PHD EDUCATION An autumn meeting will be organised by Cramér Society on …

Genomfört: Stochastic and statistical methods in insurance and finance

Den 15 september ägde konferensen Stochastic and statistical methods in insurance and finance rum via …

Stochastic and statistical methods in insurance and finance

Den konferens, Stochastic and statistical methods in insurance and finance, som planerats att äga rum …

September meeting 2020: Stochastic and statistical methods in insurance and finance

September meeting 2020: Stochastic and statistical methods in insurance and finance When: Tuesday, September 15, …

Vårmötet skjuts upp. Årsmötet sker på digital väg

Vårmötet med konferensen Statistiska och probabilistiska metoder inom försäkring och finans skjuts på framtiden. Årsmötet …

Vårmöte och årsmöte 2020

Välkommen till Cramérsällskapets vårmöte och årsmöte torsdagen den 19 mars i Stockholm! Mötets tema (baserat …

Cramérpriset till Felix Wahl

Cramérsällskapets styrelse har enhälligt beslutat att, i hård konkurrens bland 6 starka nomineringar, tilldela Felix …

Nominera till Cramérpriset!

Cramérpriset utdelas årligen för bästa doktorsavhandling till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik under …

Höstmötet genomfört

Den 30 september – 1 oktober ägde höstmötet rum i Uppsala. Mötet samlade 38 deltagare …

First Nordic Biomathematics Days, Helsingfors

Konferens i Helsingfors, 22–23 oktober 2019: First Nordic Biomathematics Days …

Höstmöte: Ny statistik – ny undervisning?

Välkommen till Cramérsällskapets höstmöte om undervisning i de nya delarna av (matematisk) statistikämnet: machine learning, …

Tomas Cramér avliden

I slutet av maj gick Tomas Cramér, son till Harald Cramér, bort. Vid vårkonferensen 2010 …

Höstmöte 2019: Ny statistik – ny undervisning?

Höstmöte 2019: Ny statistik – ny undervisning? Välkommen till Cramérsällskapets höstmöte om undervisning i de nya …

Måns Magnusson tilldelas Cramérpriset 2019

Måns Magnusson tilldelas Cramérpriset 2019. Måns disputerade den 5 juni 2018 vid Linköpings universitet. Titeln …

Henrike Häbel tilldelas Cramérpriset 2018

Henrike Häbel disputerade den 9 juni 2017 med avhandlingen ”From experiments with imagesto 3D models” …

Handlingar till årsmötet

Verksamhetberättelse Cramérsällskapet 2018 …

Årsmöte Cramérsällskapet 2018 23/3 Örebro

I år anordnas Cramérsällskapets årmöte i Örebro fredagen den 23 mars 11.15-12.00.  Samma dag som årsmötet …

Nominera till Cramérpriset 2018 senast 8/2

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i …

Cramérpriset 2017 till Jens Malmros

Cramérpriset 2017 har tilldelas Jens Malmros som disputerade i matematisk statistik i juni 2016 med …

Kallelse till årsmöte den 24 mars 2017 i Lund

Medlemmarna i Cramérsällskapet kallas härmed till ordinarie årsmöte den 24 mars 2017. Mötet äger rum …

Registration for the Winter Conference in Statistics 2017 in Åre closes January 31

The Winter Conference in Statistics in Åre, 12-16 March, 2017, with topic Statistical analyses of …

Utlysning av årsmöte i Cramérsällskapet 2017

Cramérsällskapets årsmöte 2017 äger rum fredagen den 24 mars. Årsmötet kommer att hållas i Lund. …

The Winter Conference in Statistics 2017 – Registration is now open

The Winter Conference in Statistics 2017 is organised next year by the Department of Mathematics …

Cramérpriset 2016 till Joseph Nzabanita

2016 års Cramérpris har tilldelats Joseph Nzabanita som disputerade i matematisk statistik vid Linköpings universitet …

Nya styrelsen för Cramérsällskapet

Den 15 mars hölls Cramérsällskapets årsmöte och följande styrelse valdes: Ordförande: Rebecka Jörnsten (Chalmérs) Nyval …

Årsmöte den 15 mars 2016 i Stockholm

Härmed utlyses Cramérsällskapets årsmöte tisdag den 15 mars 2016 på Klara konferens i Stockholm. Motioner …

Nominera till Cramérpriset 2016

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i …

Välbesökt höstmöte

Fredagen den 4 december anordnades ett höstmöte med ”Att undervisa i statistik/matematisk statistik” som tema …

Höstmöte: Att undervisa i statistik/matematisk statistik

Cramérsällskapet anordnar ett höstmöte kl 10-15 den 4 december 2015 kl på KTH i sal …

ECAS-kurs: Statistical Analysis of Network Data

European Courses in Advanced Statistics (ECAS) ordnar vartannat år en kurs för doktorander och forskare …

Listan med lic- och doktorsavhandlingar uppdaterad

Sidan där vi listar licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar i statistik eller matematisk statistik är uppdaterad. Hittills …

Cramérpriset 2015 till Måns Thulin

Måns Thulin tilldelades 2015 års Cramérpris med följande motivering: 2015 års Cramérpris har tilldelats Måns …

Vårkonferens med årsmöte

Temat för Cramérsällskapets vårkonferens är Att mäta kunskap. Under vårkonferensen kommer också Cramérpriset att delas …

Utlysning av Cramérsällskapets årsmöte 17 mars 2015

Härmed utlyses Cramérsällskapets årsmöte till tisdag den 17 mars 2015 på Karolinska institutet, Stockholm. Motioner …

Utlysning av Cramérpriset 2015

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i …

Betala medlemsavgiften för 2014

2014 lider mot sitt slut och det är hög tid att betala medlemsavgiften till Cramérsällskapet. …

Cramérsällskapets styrelseledamot invald i The European Regional Committee of the Bernoulli Society (ERC)

Maria Karlsson, Umeå universitet, har valts in som en av åtta nya medlemmar i The …

19 disputationer och 3 licentiatseminarier

Ni glömmer väl inte att titta in på Cramérsällskapets sida med kommande och tidigare disputationer …

Vinterkonferens i Borgafjäll, 8-12 mars 2015

Ämnet för Vinterkonferensen 2015 är Advances in statistics for register based research: Propensity score and …

”This is Statistics”

The American Statistical Association (ASA) har lanserat en sajt som de kallar ”This is Statistics” …

Tjuvtitt på ggvis på Sommarskolan

Förra veckan bjöds deltagarna i vår sommarskola på en tjuvtitt på R-paketet ggvis av Hadley …

Välkomna till Sommarskolan

Nu finns uppdaterad information, bl a ett detaljerat program, vägbeskrivning och alla abstracts, på Sommarskolans …

Våren är disputationernas tid

Så här i slutet av vårterminen är det disputationstider. Nästkommande två veckor kommer Xijia Liu, …

Skicka in abstract till Sommarskolan!

Information om hur du som doktorand i statistik eller matematisk statistik skickar in abstrakt till …

Sommarskolan 16-18 juni, 2014

Nu finns uppdaterad information om sommarskolan på Sommarskolans hemsida. Det finns bl.a information om hur …

Cramérpriset 2014 till Feng Li

Feng Li tilldelades 2014 års Cramérpris för sin avhandling ”Bayesian Modeling of Conditional Densities” som försvarades vid Statistiska …

Om sannolikheter i barnprogrammet Hjärnkontoret

På Barnkanalen sändes tisdag den 18 mars kl 18.45 ett avsnitt av ”Hjärnkontoret” som handlar …

Sommarskolan 2014

Nu hittar du mer information om Sommarskolan 2014 här. …

Summer School on Scientific Visualization and Presentation

Summer School on Scientific Visualization and Presentation The theme of the 2014 Summer School in …

Lokaler för årmöte och vårkonferens 2014

Lokaler för årsmöte och vår konferens 2014 Både sal Y11 (förmiddagen) och Y22 (eftermiddagen) finns …

Nytt om årsmötet och vårkonferensen

Som tidigare meddelats så är Cramérsällskapets årsmöte torsdagen den 20 mars 2014 på Stockholms universitet …

International Year of Statistics blir World of Statistics

2013 var det internationella statistikåret och syftade till att sätta statistikämnet i fokus och samla …

Disputationer och licentiatseminarier 2013

Disputationer 2013 5 december 2013 Annika Tillander Classification models for high-dimensional data with sparsity patterns, …

KALLELSE TILL CRAMÈRSÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE 20 MARS 2014

Kallelse till Cramérsällskapets årsmöte 20 mars 2014 Härmed kallas till Cramérsällskapets vår- och årsmöte torsdag …

Utlysning av Cramérpriset 2014

Utlysning av Cramérpriset 2014 Cramérpriset utdelas årligen till en person som har disputerat i statistik/matematisk …

Nominera en nydisputerad till Cramérspriset 2014

Cramérpriset utdelas årligen till en person som har disputerat i statistik/matematisk statistik. Pristagaren belönas med …

Årsmöte och vårkonferens 20 mars 2014

Torsdagen den 20 mars 2014 är det dags för Cramérsällskapets årsmöte som äger rum på …

Sommarskola i Falun 16-18 juni 2014

Cramérsällskapets sommarskola har temat Vetenskaplig visualisering och presentationsteknik och kommer att äga rum i Falun …

17 nya licentiater och 17 nya doktorer under 2013

Under året har, eller kommer att ha, 17 personer lagt fram en licentiatavhandling och 17 …

Cramérsällskapets höstkonferens 2013

Idag arrangerades Cramérsällskapets höstkonferens Diskussion kring HSV/UKÄs utvärderingar av statistik och matematisk statistik som ett …

Workshop om de statistiska vetenskapernas framtid

I samband med International Year of Statistics (Statistics2013) ordnas ”The Future of Statistical Sciences Workshop” …

VR har fattat bidragsbeslut för ”Statistik i empiriska vetenskaper”

Vetenskapsrådet har fattat bidragsbeslut gällande ansökningar till ”Projektbidrag – Statistik i empiriska vetenskaper”. Syftet med …

Cramérsällskapets höstmöte – diskussion kring HSV/UKÄs utvärderingar av statistik och matematisk statistik

Med anledning av de av HSV/UKÄ utförda granskningarna av statistik och matematisk statistik som presenterades …

Disputationer i höst

Glöm inte att titta in på sidan ”avhandlingar” då och då för att ha koll …

Utvärdering av utbildningar i matematisk statistik

Idag publicerade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) resultaten av utvärderingen av utbildningar som leder till examina i matematik …

SVT sänder norsk tittarsuccé om statistik och matematik

I Norge har TV-programmet Siffer av och med biostatistikern Jo Roislien. …

UKÄ har utvärderat statistikutbildningar

Idag publicerade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) resultaten av utvärderingen av utbildningar som leder till examina inom statistik. …

Doktors-och licentiatavhandlingar i statistik och matematisk statistik

Cramérsällskapet vill gärna uppmärksamma våra unga forskare i statistik och matematisk statistik genom att informera …

Statistiker invald i Sveriges unga akademi

Marie Wiberg, docent i statistik vid Umeå universitet, har utsetts till ny ledamot i Sveriges …

Filmer om statistik

Med anledning av International Year of Statistics 2013 finns flera filmer som med fördel kan …

The International Cramér Symposium on Insurance Mathematics

The International Cramér Symposium on Insurance Mathematics (ICSIM) arrangeras av Matematiska institutionen, Stockholms universitet tillsammans …

500 miljoner till matematikforskning

Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Kungliga Vetenskapsakademien och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse satsar cirka …

Cramérpriset 2013 tilldelas David Bolin

David Bolin tilldelas 2013 års Cramérpris för sin avhandling ”Models and Methods for Random Fields in …

Ärendelista, Cramérsällskapets årsmöte, 21 mars 2013

Årsmötets stadgeenliga utlysning Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Val av medlem att jämte …

Cramérsällskapets vår- och årsmöte

Välkomna till Cramérsällskapets vår- och årsmöte torsdag den 21 mars 2013. Mötet äger rum i …

Utlysning av Cramérpriset 2013

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i …

Årsmöte 2013

Cramérsällskapets årsmöte äger i år rum i Uppsala torsdagen den 21 mars kl 16.30. Alla …

Dags att betala medlemsavgift för 2012!

Nu är det dags att betala årets medlemsavgift i Cramérsällskapet. Avgiften är 100 kr och …

VR utlyser riktat projektbidrag ”Statistik i empiriska vetenskaper” igen

Vetenskapsrådet upprepar 2012 års utlysning av projektbidrag riktat mot ”Statistik i empiriska vetenskaper” även 2013. …

Webmöte med diskussion kring HSVs granskning av statistik och matematisk statistik

Cramérsällskapets syfte är att främja forskning och utbildning i statistik och matematisk statistik. I samband …

Högskoleverket utvärderar kvalitén på utbildningar i statistik och matematisk statistik med start i höst

Från och med den 1 januari 2011 bedömer Högskoleverket utbildningarnas resultat. I höst påbörjas omgång …

International Year of Statistics 2013

Cramérsällskapet har beslutat att delta i International Year of Statistics 2013 (Statistics2013). Statistics2013 har som mål …

Cramérpriset 2012 till Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson tilldelas 2012 års Cramérpris för sin avhandling ”Self-Normalized Sums and Directional Conclusions” som …

Kallelse till vår- och årsmöte med Cramérsällskapet år 2012

Härmed kallas till Cramérsällskapets vår- och årsmöte torsdag den 22 mars 2012. Mötet äger rum …

Praktisk info inför årsmötet

Presentation av Alnarp Information om Alnarp Hitta till Alnarp Hitta till Alnarp Hotell i Malmö …

Utlysning av Cramérpriset 2012

Cramérpriset ges till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik under året. En avgörande faktor …

Program höstkonferens

Program för höstkonferens och ämeskonferens i statistik inkl information om middag, hotell och konferensavgift finns här: Program …

VR: satsa mer på statistikforskning!

Vetenskapsrådet anser att det bör satsas mer på svensk statistikforskning, läs mer här. …

Cramérsällskapets höstkonferens

Cramérsällskapets höstkonferens 2011 kommer att äga rum på Uppsala universitet på eftermiddagen torsdag den 27 …

Sommarskolan 2011

Cramérsällskapets sommarskola äger rum 13-16 juni på Asa herrgård i Lammhult. Läs mer här. …