Cramérpriset 2013 tilldelas David Bolin

David Bolin tilldelas 2013 års Cramérpris för sin avhandling ”Models and Methods for Random Fields in Spatial Statistics with Computational Efficiency from Markov Properties” som han presenterade vid Avdelningen för Matematisk statistik, Lunds universitet den 8 juni 2012. Avhandlingen finns tillgänglig här.

Cramérpriset utdelas årligen till en person som har disputerat i statistik eller matematisk statistik under det gångna året. Tidigare pristagare finns här.