Bli sponsor

Din organisation kan bidra till föreningens verksamhet i allmänhet och dess sommarskolor i synnerhet. För mer information kontakta föreningens kassör.