Om föreningen

Cramérsällskapet bildades som ideell förening år 2009. Vi upptogs som en sektion i Svenska Statistikfrämjandet vid årsmötet 2010.

Minnesanteckningar och protokoll från bildandet av Cramérsällskapet (9 januari 2009) finns att ladda ner här nedanför.

Ändamål

Vårt syfte är att främja forskning och utbildning i statistik och matematisk statistik. Föreningen är avsedd att fylla det behov av nationell universitets- och högskoleorienterad statistikförening som skapades då Statistikersamfundet och Statistiska Föreningen under 2008 slogs ihop till Svenska Statistikfrämjandet.

Verksamhet

Vi arrangerar årliga höst- och vårmöten, det senare i samband med årsmötet för föreningen. Dessa terminsvisa möten kan ha vetenskapliga eller pedagogiska teman. Vid årsmötet delas Cramérpriset ut till en nydisputerad forskare i matematisk statistik/statistik och i anknytning till detta arrangeras sedan 2020 en minikonferens inom Cramérpristagarens område. Vi eftersträvar att arrangera webinarier några gånger per termin. Sommarskolor har anordnats 2011 och 2014, främst riktade mot doktorander i statistik och matematisk statistik.

Föreningens namn

Föreningen är uppkallad efter den svenske matematikern och statistikern Harald Cramér (1893–1985).

Harald Cramér i Oberwolfach.
Foto: Konrad Jacobs, Erlangen. Copyright: MFO