Om föreningen

Cramérsällskapet bildades som ideell förening år 2009. Vi upptogs som en sektion i Svenska Statistikfrämjandet vid årsmötet 2010.

Minnesanteckningar och protokoll från bildandet av Cramérsällskapet (9 januari 2009) finns att ladda ner här nedanför.

Ändamål

Vårt syfte är att främja forskning och utbildning i statistik och matematisk statistik. Föreningen är avsedd att fylla det behov av nationell universitets- och högskoleorienterad statistikförening som skapades då Statistikersamfundet och Statistiska Föreningen under 2008 slogs ihop till Svenska Statistikfrämjandet.

Verksamhet

Vi arrangerar årliga höst- och vårmöten, det senare i samband med vårt och Statistikfrämjandets årsmöte. Dessa kan ha antingen vetenskapliga eller pedagogiska teman. Vid årsmötet delas Cramérpriset ut till en nydisputerad forskare i matematisk statistik/statistik. Vartannat år, med start 2011, arrangerar vi en sommarskola riktad främst till doktorander i statistik och matematisk statistik, men öppen för alla. Vi försöker också hålla ämneskonferenserna i statistik och matematisk statistik levande, men vi står inte som arrangör för dessa.

Föreningens namn

Föreningen är uppkallad efter den svenske matematikern och statistikern Harald Cramér (1893–1985).

Harald Cramér i Oberwolfach.
Foto: Konrad Jacobs, Erlangen. Copyright: MFO