Styrelsen

Styrelsen, vald våren 2023:

  • Ordförande: Martin Singull (Linköpings universitet)
  • Sekreterare: Daniel Ahlberg (Stockholms universitet)
  • Kassör: Anders Lundquist (Umeå universitet)
  • Ledamot: Ottmar Cronie (Chalmers & Göteborgs universitet)
  • Ledamot: Tatyana Turova (Lunds universitet)
  • Ledamot: Ingeborg Waernbaum (Uppsala universitet)