Följande företag och organisationer sponsrade Cramérsällskapets sommarskola 2014:

Statisticon

Följande företag och organisationer sponsrade Cramérsällskapets sommarskola 2011: