Cramérpriset

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik under året. En avgörande faktor är avhandlingens vetenskapliga kvalitet, och ett mått är om och i så fall i vilka tidsskrifter avhandlingens artiklar blivit publicerade. Förutom detta ska även andra aspekter vägas in, såsom pedagogisk skicklighet och personliga egenskaper. Ett mått på den pedagogiska skickligheten kan vara hur väl avhandlingens inledning är skriven.

Cramérsällskapets styrelse beslutar om pristagare. Pristagaren förväntas presentera sin avhandling vid Cramérsällskapets årsmöte.

Tidigare pristagare

2020 Felix Wahl

2019 Måns Magnusson

2018 Henrike Häbel

2017 Jens Malmros

2016 Joseph Nzabanita

2015 Måns Thulin

2014 Feng Li

2013 David Bolin

2012 Fredrik Jonsson

2011 Anton Grafström

2010 Patricia Geli Rolfhamre


Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes