Sommarskolor

Sommarskola 2014: Scientific Visualization and Presentation

Arrangerades den 16-18 juni på Campus Lugnet, Högskolan Dalarna, Falun. Läs mer på Sommarskolans hemsida

Jo Roislien
Hadley Wickham

Inbjudna talare
Jo Røislien
Hadley Wickham
Allan Gut
Tom Britton

Sommarskola 2011: Statistical learning

Arrangerades den 13-16 juni på Asa herrgård, Lammhult.

Talare
John Shawe-Taylor
Mattias Villani
Jennifer Castle (referenser)
Extra material

Jan-Eric Englund (exkursion)

Flygblad inför sommarskolan