Bli Institutionsmedlem

Institutioner vid svenska lärosäten som vill stödja Cramérsällskapets arbete kan ansöka om institutionsmedlemskap. Som medlem får en institution synas med logga och namn på vår hemsida. Institutionsmedlemskap medför inte att affilierad personal vid lärosätet får individuellt medlemskap. Medlemskap 2024 kostar 1000 kr.

Tag kontakt med föreningens kassör för att bli medlem: se kontaktinformation