Ny styrelse 2023

Under Cramérsällskapets årsmöte 28/3 valdes nya ledamöter in i styrelsen. Styrelsen består numer av:

Ordförande: Martin Singull (Linköpings universitet)
Sekreterare: Daniel Ahlberg (Stockholms universitet)
Kassör: Anders Lundquist (Umeå universitet)
Ledamot: Ottmar Cronie (Chalmers & Göteborgs universitet)
Ledamot: Tatyana Turova (Lunds universitet)
Ledamot: Ingeborg Waernbaum (Uppsala universitet)

Vi tackar Annika Lang och Behnaz Pirzamanbein som lämnar styrelsen för deras insatser.