Disputationer i höst

Glöm inte att titta in på sidan ”avhandlingar” då och då för att ha koll på kommande disputationer och licentiatseminarier i statistik och matematisk statistik. Den närmaste månaden väntar två disputationer i matematisk statistik och en disputation i statistik.

David Källberg, Umeå universitet, disputerar den 27 september med avhandlingen Nonparametric Statistical Inference for Entropy-type Functionals i matematisk statistik. Dao Li disputerar den 1 oktober med avhandlingen Common Features in Vector Nonlinear Time Series Models i statistik vid Örebro universitet. Den 18 oktober disputerar Krzysztof Bartoszek, Göteborgs universitet, med avhandlingen Stochastic Models in Phylogenetic Comparative Methods: Analytical Properties and Parameter Estimation.

Vänligen skicka e-post till webb-ansvarig om du har information om kommande disputationer och licentiatseminarier.