Utlysning av Cramérpriset 2014

Cramérpriset utdelas årligen till en person som har disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i fråga för årets pris skall avhandlingen med framgång ha offentligt försvarats under nomineringsperioden från 9 februari 2013 till 7 februari 2014.

En avgörande faktor är avhandlingens vetenskapliga kvalitet, och ett mått är om och i så fall i vilka tidskrifter avhandlingens artiklar har blivit accepterade för publikation. Förutom detta kan även andra aspekter vägas in, såsom pedagogisk skicklighet och personliga egenskaper. Ett mått på den pedagogiska skickligheten kan vara hur väl avhandlingens inledning är skriven.

Cramérsällskapets styrelse samlar först in nomineringar. Vem som helst kan skicka in nomineringar, även om det naturligaste är att detta görs av avdelningsföreståndare/prefekt vid kandidatens institution i samråd med handledare. I nomineringen kan, men måste inte, ingå
utlåtande av opponenten och/eller någon medlem av betygskommittén. Även utlåtande skrivet av annan person (t.ex. den nominerades nuvarande chef) kan ingå. Referenspersoner kan också anges. För att bidraga till en hållbar miljöutveckling accepterar Cramérsällskapet endast nomineringar (dvs. avhandlingen samt en motivering) i elektronisk form.

Efter att nomineringarna kommit in tillsätts en oberoende grupp av sakkunniga av styrelsen (styrelsemedlemmar
kan ingå om inte jäv föreligger). Denna grupp har till uppgift att till styrelsen lämna in en rangordning med motivering. Därefter fattar styrelsen beslut om pristagare. Pristagaren förväntas presentera sin avhandling vid Cramérsällskapets årsmöte den 20 mars 2014.

Pristagaren belönas med ett diplom samt 5000:-.

Välkommen med din nominering senast den 7 februari 2014! E-posta ditt förslag till Cramérsällskapets ordförande med adress ghazi.shukur@lnu.se.