Workshop om de statistiska vetenskapernas framtid

I samband med International Year of Statistics (Statistics2013) ordnas ”The Future of Statistical Sciences Workshop” (FSSW). FSSW hålls den 11-12 november i London och är öppen för särskilt inbjudna men kommer det kommer också att vara möjligt att se presentationerna online.

Läs mer om hur du kan delta i FSSW här.