Årsmöte Cramérsällskapet 2018 23/3 Örebro

I år anordnas Cramérsällskapets årmöte i Örebro fredagen den 23 mars 11.15-12.00. 

Samma dag som årsmötet anordnas en kort vårkonferens. Temat kommer att vara en diskussion om hur statistikämnets framtid ser ut i en data science värld med avseende på forskningsinriktningar, anslagsmöjligheter och undervisning.

Diskutanter inkluderar bl.a. Johan Jonasson som kommer att prata om data science programmet på Chalmers och Rolf Larsson som kommer att berätta hur Uppsala planerar sitt program. Öppen diskussion om anslagsmöjligheter följer, exempelvis Wallenbergs AI satsning, tvärvetenskaplig satsning från VR, m.m.

Under vårkonferensen kommer också Cramérspriset delas ut och pristagaren håller en presentation om sin doktorsavhandling.

Tentativt Program

Tid: 9.00 – 12.00, 23 mars 2018
Plats: Örebro Universitet

  • 09.00-09.15 Inledning, Rolf Larsson
  • 09.15-10.00 Data Science: an opportunity for statistics if we make it so
  • 10.00-10.30 Fika (kaffe/te och macka)
  • 10.30-11.15 Utdelning av Cramérpriset och föredrag av pristagaren.
  • 11.15-12.00 Cramérsällskapets årsmötesförhandlingar