Nytt om årsmötet och vårkonferensen

Som tidigare meddelats så är Cramérsällskapets årsmöte torsdagen den 20 mars 2014 på Stockholms universitet i sal Y22 (se karta). För dig som är tillresande till Stockholm finns en lista på hotell här.

Förmiddagen arrangeras i samarbete med Föreningen industriell statistik och fokuserar på arbetsmarknadens krav och förväntningar på statistikutbildningen nu och i framtiden. Detta genom dels en sammanfattning av utvecklingen i omvärlden och de krav som ställs i jobbannonser för analytiker och dels genom en paneldiskussion med arbetsgivare av statistiker/analytiker. Representanter från AstraZeneca, Statistikkonsulterna och Försäkringskassan kommer att ge sin bild av kunskapsbehoven i sin respektive bransch. Förmiddagen avslutas med att professor Hans Nyquist sammanfattar statistikutbildningens utveckling under de senaste decennierna. Programmet för förmiddagen kan du läsa här.

Under eftermiddagen kommer Cramérsällskapets vårkonferens att anordnas med bl.a. utdelning av Cramérpriset och föredrag av Lena Zetterqvist om att använda digitala resurser i undervisningen. Programmet för eftermiddagen kan du läsa här.

Anmälan görs senast 10 mars till Cramérsällskapets sekreterare Martin Sköld. Ange om du har för avsikt att deltaga under såväl förmiddagens som eftermiddagens aktiviteter.