Kallelse till Cramérsällskapets årsmöte 20 mars 2014

Härmed kallas till Cramérsällskapets vår- och årsmöte torsdag den 20 mars 2014. Mötet äger rum i anslutning till Svenska Statistikfrämjandets årsmöte i Stockholm, sal Y22, Stockholms universitet, Frescati. Motioner till årsmötet skall skickas senast den 20 februari till föreningens ordförande Ghazi Shukur (ghazi.shukur@lnu.se).

Preliminärt program:

  • 13.00 Inledning
  • 13.15 Lena Zetterqvist: ”Digitala resurser — hjälpmedel att förbättra studenternas lärande?”
  • 14.00 Cramérpriset, utdelande och föredrag.
  • 15.00 Fika
  • 15.30 Årsmötesförhandlingar

Under förmiddagen arrangerar vi även en gemensam aktivitet med Föreningen industriell statistik med fokus på arbetsmarknadens krav och förväntningar på statistikutbildningen nu och i framtiden.

Programmet för förmiddagen hittar ni här.

Anmälan görs senast 10 mars till Cramérsällskapets sekreterare Martin Sköld (mskold@math.su.se). Ange om du har för avsikt att deltaga under såväl förmiddagens som eftermiddagens aktiviteter.

Varmt välkomna!
Ghazi Shukur
Ordförande