Vårmöte och årsmöte 2020

Välkommen till Cramérsällskapets vårmöte och årsmöte torsdagen den 19 mars i Stockholm!
Mötets tema (baserat på Felix Wahls, årets Cramérpristagare, forskningsområde):
STATISTISKA OCH PROBABILISTISKA METODER INOM FÖRSÄKRING OCH FINANS.

För detaljer kring programmet, rutiner kring anmälan etc, se följande länk