Cramérpriset 2024: dags att nominera!

Cramérpriset utdelas årligen för bästa doktorsavhandling till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik under det gångna kalenderåret. Den huvudsakliga bedömningsgrunden är avhandlingens kvalitet, men pedagogisk skicklighet (t ex manifesterad i avhandlingens kappa) och andra särskilda egenskaper kan också väga in.

Prissumman ligger på tiotusen kronor.

Motiveringstexten bör innehålla information om avhandlingens innehåll, graden av självständighet, kvalitet och kreativitet. Vilka publikationer avhandlingen lett till, om kandidaten blivit klar på eller före utsatt tid, och eventuella andra intressanta omständigheter bör också nämnas. En länk till avhandlingen, eller pdf-version, skall även skickas in.

Cramérsällskapets styrelse beslutar om pristagare. Pristagaren förväntas presentera sin avhandling i samband med Cramérsällskapets årsmöte i mars 2024.

Vi uppmanar till nomineringar till detta pris. Sista datum för nominering är den 19 januari 2024.

Skicka nominering till Cramérsällskapets sekreterare, Daniel Ahlberg, daniel.ahlberg@math.su.se