Cramérsällskapets höstkonferens

Cramérsällskapets höstkonferens 2011 kommer att äga rum på Uppsala universitet på eftermiddagen torsdag den 27 oktober. Temat är preliminärt ”Datorer i undervisningen”. Bland annat har vi bokat learning lab på pedagogikum i Uppsala för demonstration av ”den interaktiva tavlan”.

I samband med detta arrangerar Statistiska institutionen ämneskonferens i statistik och matematisk statistik på förmiddagen fredag den 28 oktober. Preliminärt tema är en diskussion av litteraturen på kurser på grundnivå.

En gemensam konferensmiddag kommer att arrangeras på torsdagskvällen.

En mindre avgift kommer att tas ut för medverkan vid Cramérsällskapets höstkonferens. Medlemmar i Cramérsällskapet kommer att subventioneras.

Mer information om dessa konferenser kommer senare, men om du är intresserad, boka in tiden redan nu!

Väl mött i Uppsala!

Rolf Larsson
ordförande i Cramérsällskapet och professor i statistik i Uppsala