Cramérpriset 2022: dags att nominera!

Cramérpriset utdelas årligen för bästa doktorsavhandling till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik under kalenderåret. Den huvudsakliga bedömningsgrunden är avhandlingens kvalitet, men pedagogisk skicklighet (t ex manifesterad i avhandlingens kappa) och andra personliga egenskaper kan också väga in.

Motiveringstexten bör innehålla information om avhandlingens innehåll, graden av självständighet, kvalitet och kreativitet. Vilka publikationer avhandlingen lett till, om kandidaten blivit klar på eller före utsatt tid, och eventuella andra intressanta omständigheter. En länk till avhandlingen,
eller pdf-version, skall även skickas in.

Cramérsällskapets styrelse beslutar om pristagare. Pristagaren förväntas presentera sin avhandling vid Cramérsällskapets årsmöte den 24 mars 2022.

Tack vare en donation har prissumman höjts till tiotusen kronor. Vi uppmanar till nomineringar till detta pris. Sista datum för nominering är den 14 januari 2022.

Skicka nominering till Cramérsällskapets sekreterare, Annika Lang, annika.lang@chalmers.se