Stochastic and statistical methods in insurance and finance

Den konferens, Stochastic and statistical methods in insurance and finance, som planerats att äga rum i samband med årsmötet, kommer att äga rum den 15 september kl 13.00-17.00 via Zoom.

Finn ytterligare detaljer kring konferensen via följande länk.