Cramérpriset 2012 till Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson tilldelas 2012 års Cramérpris för sin avhandling ”Self-Normalized Sums and Directional Conclusions” som han presenterade vid Matematiska institutionen, Uppsala universitet den 20 januari 2012. Avhandlingen finns tillgänglig här.

Cramérpriset utdelas årligen till en person som har disputerat i statistik eller matematisk statistik under det gångna året. Tidigare pristagare finns här.