Höstmöte: Att undervisa i statistik/matematisk statistik

Cramérsällskapet anordnar ett höstmöte kl 10-15 den 4 december 2015 kl på KTH i sal D2, som ligger på våning 3 i huvudbyggnaden (Karta).

Temat för höstmötet är Att undervisa i statistik/matematisk statistik och mötet kommer att bjuda på tre föredrag samt diskussioner kring mötets tema, bl.a. om undervisning i etik och kommunikation m.m. Inbjudna talare är Olle Häggström, Maria Karlsson samt Timo Koski.

Lunch sker på egen hand (dvs på egen bekostnad), men det finns platser bokade på restaurang Jakthornet så att de som vill kan gå och äta tillsammans.

Programmet för Cramersällskapets höstmöte 2015.

Anmälan till mötet sker via e-post till Cramérsällskapets sekreterare (maria.karlsson@umu.se) senast den 25 november.