Henrike Häbel tilldelas Cramérpriset 2018

Henrike Häbel disputerade den 9 juni 2017 med avhandlingen ”From experiments with images
to 3D models” vid institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs
universitet.

Henrike är för närvarande postdoc vid Naturresursinstitutet i Finland i ett projekt som handlar
om spatial modellering av skog genom att använda märkta punktprocesser samt spatiotemporal
modellering av tillväxten av träd.

Den 23 mars kommer Henrike presentera sin forskning i ett seminarium inför Cramérsällskapets årsmöte i Örebro.