Utlysning av Cramérpriset 2012

Cramérpriset ges till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik under året. En avgörande faktor är avhandlingens vetenskapliga kvalitet, och ett mått är om och i så fall i vilka tidsskrifter avhandlingens artiklar blivit publicerade. Förutom detta ska även andra aspekter vägas in, såsom pedagogisk skicklighet och personliga egenskaper. Ett mått på den pedagogiska skickligheten kan vara hur väl avhandlingens inledning är skriven.

Cramérsällskapets styrelse samlar först in nomineringar. Vem som helst kan skicka in nomineringar, även om det naturligaste är att någon av personens handledare gör detta. I nomineringen kan, men måste inte, ingå utlåtande av opponenten och/eller någon medlem av betygskommittén. Även utlåtande skrivet av annan person (t.ex. den nominerades nuvarande chef) kan ingå. Referenspersoner kan också anges.

Efter att nomineringarna kommit in tillsätts en oberoende grupp av sakkunniga av styrelsen. (Styrelsemedlemmar kan ingå.) Denna grupp har till uppgift att till styrelsen lämna in en rangordning med motivering. Därefter fattar styrelsen beslut om pristagare. Pristagaren förväntas presentera sin avhandling vid Cramérsällskapets årsmöte den 22 mars 2012.

Pristagaren belönas med ett diplom samt 5000:-.

Välkommen med din nominering senast den 10 februari 2012!

E-posta ditt förslag till Cramérsällskapets ordförande med adress rolf.larsson@statistik.uu.se