Utlysning av Cramérsällskapets årsmöte 17 mars 2015

Härmed utlyses Cramérsällskapets årsmöte till tisdag den 17 mars 2015 på Karolinska institutet, Stockholm.

Motioner till årsmötet skickas senast den 17 februari till föreningens sekreterare, Maria Karlsson (maria.karlsson@umu.se).

Samma dag som årsmötet anordnas en vårkonferens då bl.a. Cramérspriset delas ut och pristagaren håller en presentation om sin doktorsavhandling. En eller flera talare kommer dessutom att hålla föredrag inom vårkonferensens tema ”Att mäta kunskap”. Mer information om detta kommer att efterhand läggas upp på Cramérsällskapets hemsida. Anmälan görs senast 5 mars till Cramérsällskapets sekreterare Maria Karlsson (maria.karlsson@umu.se).

Dagen innan mötet, d.v.s. 16 mars, har Svenska Statistikfrämjandet sitt årsmöte och anordnar sin årskonferens med temat ”Statistics in Life Science” och den kvällen bjuder Svenska Statistikfrämjandet sina medlemmar på middag. Anmälan till denna middag och till årsmöte med konferens görs separat. Anmälans ska ske senast 5 mars till föreningens klubbmästaradress klubbfram@gmail.com.

Varmt välkomna!

Kenneth Carling
Ordförande