Årsmöte 2022

Årsmötet äger rum torsdagen den 24 mars kl. 16.00-17.00 och sker via länk i systemet Zoom: 65632824525, password: 549078

Följande dokument finns tillgängliga: