UKÄ har utvärderat statistikutbildningar

Idag publicerade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) resultaten av utvärderingen av utbildningar som leder till examina inom statistik. Totalt utvärderades totalt 13 utbildningar vid sju universitet. Uppsala universitets och Umeå universitets utbildningar som leder till kandidatexamen i statistik fick ”högsta betyg”; omdömet mycket hög kvalitet. Sju utbildningar fick omdömet hög kvalitet. Fyra utbildningar fick omdömet bristande kvalitet och har nu ett år på sig att åtgärda bristerna för att få behålla sina examenstillstånd.

Resultaten av UKÄ:s utvärdering av utbildningar som leder till examina inom matematisk statistik har ännu inte publicerats.

Läs UKÄ:s pressmeddelande.

Läs hela utvärderingen inom statistik med bedömargruppens yttranden och samtliga utvärderade mål här.

Läs om hur UKÄ:s utvärderingar går till här.