International Year of Statistics 2013

Cramérsällskapet har beslutat att delta i International Year of Statistics 2013 (Statistics2013). Statistics2013 har som mål att:

  • öka den allmänna medvetenheten om statistikens kraft och betydelse för alla delar av samhället;
  • arbeta för statistik som profession, speciellt bland ungdomar; samt
  • främja kreativitet och utveckling inom vetenskaperna Sannolikhetsteori och Statistik