Kallelse till vår- och årsmöte med Cramérsällskapet år 2012

Härmed kallas till Cramérsällskapets vår- och årsmöte torsdag den 22 mars 2012. Mötet äger rum i anslutning till Svenska Statistikfrämjandets årsmöte SLU i Alnarp. Ingen föranmälan krävs.

Program:

 • 13.15 Inledning
  Rolf Larsson
 • 13.30
  Georg Lindgren: Gränsvärden: Om hur extremvärdesteori utvecklats till en metod att sätta gränser.
  David Bolin: Nivåkurvor: Var är risken för överskridande störst?
  Björn Holmquist: Jordbruksutveckling i Afrika
 • 15.00 Fika
 • 15.30 Cramérpriset, utdelande och föredrag.
 • 16.30 Årsmötesförhandlingar

Varmt välkomna!
Rolf Larsson
Ordförande