Cramérpriset till Felix Wahl

Cramérsällskapets styrelse har enhälligt beslutat att, i hård konkurrens bland 6 starka nomineringar, tilldela Felix Wahl, Matematisk statistik vid Stockholms universitet, Cramérpriset för bästa doktorsavhandling med statistiskt/probabilistiskt innehåll 2019. Motiveringen lyder:

Felix Wahl har i sin välskrivna avhandling visat prov på förmåga att såväl utveckla avancerade statistiska metoder som att applicera dem på konkreta frågeställningar inom försäkringsrörelser.

Tom Britton, Cramérsällskapets ordförande