Nya styrelsen för Cramérsällskapet

Den 15 mars hölls Cramérsällskapets årsmöte och följande styrelse valdes:

 • Ordförande: Rebecka Jörnsten (Chalmérs) Nyval
 • Sekreterare: Tobias Arvemo (Högskolan Väst) Nyval
 • Kassör: Tatjana von Rosen (Statistik, Stockholms universitet) Omval
 • Ledamot: Maria Karlsson (Statistik, Umeå universitet) Nyval
 • Ledamot: Rolf Larsson (Mat.stat, Uppsala universitet) Nyval
 • Ledamot: Johan Lindström (Mat.stat., Lunds universitet) Omval
 • Ledamot: Tatjana Pavlenko (Mat.stat, KTH) Omval
 • Representant i Svenska Statistikfrämjandets styrelse: vakant

Till revisorer för verksamhetsåret 2016 valdes:

 • Pierre Carbonnier (Statistik, Lunds universitet) Omval
 • Hans Nyquist (Statistik, Stockholms universitet) Nyval
 • Anders Björkström (Mat.stat., Stockholms universitet) (suppleant) Omval