Välbesökt höstmöte

Fredagen den 4 december anordnades ett höstmöte med ”Att undervisa i statistik/matematisk statistik” som tema på KTH i Stockholm med ca 30 deltagare.

Trots den regniga och blåsiga promenaden till restaurangen under lunchen så blev det ett mycket lyckat möte där vi fick lyssna på intressanta föredrag av professor Olle Häggström från Chalmers, professor Timo Koski från KTH samt Maria Karlsson, Umeå universitet och Cramérsällskapets styrelse. Under eftermiddagen gavs också möjlighet till erfarenhetsutbyte i form av smågruppsdiskussioner om hur man kan eller bör undervisa i kommunikation i statistikkurser.

På begäran kommer här de tre föredragshållarnas presentationsbilder:

Är det OK för en statistiker att medverka i utveckling av domedagsvapen?

Populärvetenskaplig sammanfattning i studentuppsatser: ett sätt att (del-) examinera nationellt examensmål nr 4 [Pecha Kucha-presentation, dvs en presentation med 20 bilder som ska visas i 20 sekunder vardera]

Att undervisa i matematisk statistik