19 disputationer och 3 licentiatseminarier

Ni glömmer väl inte att titta in på Cramérsällskapets sida med kommande och tidigare disputationer och licentiatseminarier i statistik eller matematisk statistik ibland. Nu i slutet av året är det många avhandlingar som läggs fram vid våra svenska lärosäten. I år kommer totalt 19 doktorsavhandlingar och 3 licentiatuppsatser i statistik/matematisk statistik att ha försvarats.

Vi hoppas att vi inte missat någon och, om så ändå är fallet, att ni meddelar oss detta så att vi kan göra listan komplett.