Kallelse till årsmöte den 24 mars 2017 i Lund

Medlemmarna i Cramérsällskapet kallas härmed till ordinarie årsmöte den 24 mars 2017. Mötet äger rum 11.15-12.00 Matematikcentrums lokaler i Matematikhuset, Sölvegatan 18, Lund.

Samma dag som årsmötet anordnas en vårkonferens. Inbjuden talare är Patrik Rydén, Umeå universitet är inbjuden talare. Patrik Rydén kommer att tala om Big Data – utmaningar och möjligheter. Under vårkonferensen kommer också Cramérspriset delas ut och pristagaren håller en presentation om sin doktorsavhandling.

Program

Tid: 9.00 – 12.00, 24 mars 2016
Plats: Matematikcentrums lokaler i Matematikhuset, Sölvegatan 18, Lund.

  • 09.00-09.15 Inledning, Rebecka Jörnsten
  • 09.15-10.00 Patrik Rydén: ”Big Data – utmaningar och möjligheter”
  • 10.00-10.30 Fika (kaffe/te och macka)
  • 10.30-11.15 Utdelning av Cramérpriset och föredrag av pristagaren.
  • 11.15-12.00 Cramérsällskapets årsmötesförhandlingar