Listan med lic- och doktorsavhandlingar uppdaterad

Sidan där vi listar licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar i statistik eller matematisk statistik är uppdaterad. Hittills i år har, som vi fått kännedom om, tre personer disputerat och en person lagt fram en licentiatavhandling. Vi upptäckte också att vi glömt Jan Lennartssons doktorsavhandling från oktober i fjol i listan, men nu finns den också med. Saknar ni ytterligare avhandlingar så är vi tacksamma om ni meddelar oss.