Cramérsällskapets höstmöte – diskussion kring HSV/UKÄs utvärderingar av statistik och matematisk statistik

Med anledning av de av HSV/UKÄ utförda granskningarna av statistik och matematisk statistik som presenterades tidigare i år anordnar Cramérsällskapet ett webmöte där ordföranden i granskningsgrupperna Georg Lindgren (matematisk statistik) och Daniel Thorburn (statistik) kommer att delta.

Vid mötet får du tillfälle att ställa frågor till Georg och Daniel, och lyssna på hur granskningarna har gått till. Vi ser också fram emot en diskussion kring hur utvärderingarna kommer att påverka ämnena i framtiden och vad vi kan lära av varandra.

Datum: onsdag 13e november, 2013
Tid: 10.00-12.00

Mötet kommer att ske via Adobe Connect på ett av Högskolan Dalarnas ”mötesrum” (Samtalsrum 46). För teknisk information kring Adobe Connect se www.du.se/connect (här finns också personlig hjälp att få med installation och användning av Adobe Connect).

Förhandsanmälan sker till Lars Rönnegård på lrn@du.se senast fredag 8e november.