Cramérpriset 2022: Martina Favero

Martina Favero tilldelas Cramérpriset 2022 för bästa doktorsavhandling i statistik/matematisk statistik under 2021.

Motivering: Martina Favero har i sin välskrivna och nyskapande avhandling inom matematisk populationsgenetik med titeln ’Asymptotics, weak convergence and duality in population genetics’, visat förmåga att utveckla avancerade statistiska modeller som spelar en nyckelroll i statistisk inferens av genetisk data.

Martina var doktorand vid matematisk statistik KTH med professor Henrik Hult som huvudhandledare.