Doktors-och licentiatavhandlingar i statistik och matematisk statistik

Cramérsällskapet vill gärna uppmärksamma våra unga forskare i statistik och matematisk statistik genom att informera om nya licentiater och doktorer i våra ämnen här på hemsidan. Meddela oss gärna när disputationer och licentiatseminarium är på gång så fyller vi på listan allt eftersom.

Snart kommer följande disputationer äga rum:

  • 12 juni 2013 Can Tongur Seasonal Adjustment and Dynamic Linear Models, statistik, Stockholms universitet.
  • 10 juni 2013 Feng Li Bayesian Modeling of Conditional Densities, statistik, Stockholms universitet.
  • 8 juni 2013 Zhi Geng Structural Models of Network Contacts Between Actors Governed by Activity and Attraction, statistik, Lunds universitet.
  • 7 juni 2013 Magnus Röding Statistical methods in single particle fluorescense microscopy, matematisk statistik, Chalmers.

Nyligen har följande licentiatseminarium ägt rum:

  • 5 juni 2013 Hannes Malmberg Random Choice over a Continuous Set of Options, matematisk statistik, Stockholms universitet.