Nya styrelsen 2022

Under årsmöte den 24/3 valdes den nya styrelsen:

Ordförande: Martin Singull (Linköpings universitet)
Sekreterare: Annika Lang (Chalmers & Göteborgs universitet)
Kassör: Anders Lundquist (Umeå universitet)
Ledamot: Daniel Ahlberg (Stockholms universitet)
Ledamot: Behnaz Pirzamanbein (Lunds universitet)
Ledamot: Ingeborg Waernbaum (Uppsala universitet)

Vi tackar Tom Britton och Yuli Liang som lämnade styrelsen för deras insatser.