Årsmöte och vårkonferens 20 mars 2014

Torsdagen den 20 mars 2014 är det dags för Cramérsällskapets årsmöte som äger rum på Stockholms universitet. I samband med årsmötet kommer en vårkonferens att anordnas under eftermiddagen. Kallelsen till årsmötet med preliminärt program för vårkonferensen.

Under förmiddagen planerar vi även en gemensam aktivitet med föreningen industriell statistik på temat undervisning av statistiker. Mer information om detta kommer att efterhand läggas upp här på hemsidan. Anmälan görs senast 10 mars till Cramérsällskapets sekreterare Martin Sköld. Ange om du har för avsikt att deltaga under såväl förmiddagens som eftermiddagens aktiviteter.

På kvällen den 20 mars kl 18 bjuder Svenska statistikfrämjandet sina medlemmar på middag i restaurang Stora Skuggan. Svenska statistikfrämjandets årsmöte och årskonferens 2014 äger rum fredagen den 21 mars. Anmälan till middagen och årskonferensen görs senast 10 mars till föreningens klubbmästaradress klubbfram@gmail.com.