Höstmöte 2022

  • Titel: Hur ska/kan vi designa våra utbildningar inom (matematisk) statistik på kandidat- och masternivå för att möta förväntningarna samtidigt som vi behåller kärnan av ämnet?
  • Tid: 7-8 november, lunch till lunch (13.00 – 13.00)
  • Plats: Stockholms universitet, Lärosal 4, plan 2, Hus 1, campus Albano.
  • Registrering: via mejl till Daniel Ahlberg (daniel.ahlberg@math.su.se) senast 24/10.
  • Pris: 1100 SEK (där fika, middag och lunch efter mötet ingår), 1000 SEK för individuella medlemmar i Cramérsällskapet (mer detaljer om hur man blir medlem här).
  • Betalning senast den 24/10: till Cramérsällskapets plusgiro 52 58 69-4, ange ”Höstmöte, Namn”
  • Boende ska ordnas individuellt.

Bekräftade talare är Marina Axelson-Fisk (Chalmers/GU), Paul Dickman (KI), Peter Guttorp (gäst Chalmers/GU), Ingrid Hobæk Haff (UiO), Måns Magnusson (UU), Krzysztof Podgorski (LU), Bertil Wegmann och Annika Tillander (LiU).