Höstmöte 2022

  • Titel: Hur ska/kan vi designa våra utbildningar inom (matematisk) statistik på kandidat- och masternivå för att möta förväntningarna samtidigt som vi behåller kärnan av ämnet?
  • Tid: 7-8 november, lunch till lunch
  • Plats: Stockholms universitet
  • Registrering: tba
  • Pris: tba
  • Betalning: till Cramérsällskapets plusgiro 52 58 69-4, ange ”Höstmöte, Namn”
  • Boende ska ordnas individuellt.

Talare och mer information publiceras här.