Vårkonferens med årsmöte

Temat för Cramérsällskapets vårkonferens är Att mäta kunskap. Under vårkonferensen kommer också Cramérpriset att delas ut. Vårkonferensen äger rum i samband med föreningens årmöte den 17 mars 2015. Anmälan görs senast 5 mars till Cramérsällskapets sekreterare Maria Karlsson (maria.karlsson@umu.se).

Program

Tid: 9.00 – 12.30, 17 mars 2015
Plats: Sal ”Parker” på Karolinska Institutet (KI), Stockholm.

  • 09.00-09.10 Inledning, Lars Rönnegård

Att mäta kunskap

  • 09.10-09.50 Högskoleprovet utifrån en statistikers perspektiv, Marie Wiberg, Umeå universitet
  • 09.50-10.30 Lite analys av analysen i PISA, Sture Holm, Chalmers
  • 10.30-10.40 Frågestund
  • 10.40-11.00 Kaffe/te

Cramérpriset 2015

  • 11.00-11.45 Prisutdelning och föredrag av pristagaren

Cramérsällskapets årsmöte

  • 11.45-12.30 Årsmötesförhandlingar

Dagen innan, d.v.s. 16 mars, har Svenska Statistikfrämjandet sitt årsmöte och anordnar sin årskonferens med temat ”Statistics in Life Science” och den kvällen bjuder Svenska Statistikfrämjandet sina medlemmar på middag. Anmälan till denna middag och till årsmöte med konferens görs separat. Anmälans ska ske senast 5 mars till föreningens klubbmästaradress klubbfram@gmail.com.