Webmöte med diskussion kring HSVs granskning av statistik och matematisk statistik

Cramérsällskapets syfte är att främja forskning och utbildning i statistik och matematisk statistik. I samband med HSVs granskning under hösten anordnar därför Cramérsällskapet ett webmöte som ger deltagarna möjlighet att utbyta tankar och idéer kring utvärderingarna av statistik och matematisk statistik. Det finns ett gemensamt ansvar för att utvärderingarna blir så bra som möjligt i hela landet och att vi tar tillfället att fundera igenom hur granskningen kommer att påverka ämnena i framtiden. Datum: fredag 9e november, 2012Tid: 10.00-12.00 Mötet kommer att bestå av en kort introduktion av de mål som ska utvärderas, och därefter en diskussion. Frågor som diskussionen kommer att utgå ifrån:

  • Vad vill HSV ha i självvärderingen? Vad lyftes fram på upptaktsmötet?
  • Hur skiljde sig upptaktsmötet mellan statistik och matematisk statistik? Vad kan vi lära av varandra?
  • Hur tolkar vi målen specifikt för (matematisk) statistik? Vilka mål är svårbedömda i (matematisk) statistik?
  • Hur kommer HSVs granskning att påverka ämnet i framtiden?

Diskussionen kommer att ledas av Lars Rönnegård från Cramérsällskapets styrelse.

Mötet kommer att ske via Adobe Connect på ett av Högskolan Dalarnas ”mötesrum”. För teknisk information kring Adobe Connect se www.du.se/connect (här finns också personlig hjälp att få med installation och användning av Adobe Connect).Förhandsanmälan sker till Lars Rönnegård på lrn@du.se senast måndag 5e november.