Cramérsällskapets höstkonferens 2013

Idag arrangerades Cramérsällskapets höstkonferens Diskussion kring HSV/UKÄs utvärderingar av statistik och matematisk statistik som ett webbmöte med anledning av de av HSV/UKÄ utförda granskningarna av statistik och matematisk statistik som presenterades tidigare i år. 19 personer deltog i mötet.

Inledningsvis berättade de båda ordförandena i granskningsgrupperna Georg Lindgren (matematisk statistik) och Daniel Thorburn (statistik) om hur granskningarna har gått till. Därefter fick övriga mötesdeltagare chansen att ställa frågor om olika aspekter av utvärderingarna samt diskutera hur utvärderingarna kommer att påverka ämnena i framtiden.

På fotot syns delar av Georgs presentation, där han blickar framåt och konstaterar att det ligger i alla universitets intresse att ha en stabil statistikerutbildning. Han ser också samarbeten mellan fakulteter, både mellan ämnena matematisk statistik och statistik samt mellan dessa och olika empiriska vetenskaper, som något oerhört värdefullt som universiteten borde uppmuntra och underlätta.