Årsmöte 2023

Årsmötet äger rum tisdagen den 28 mars kl. 16.00-17.00 och sker via länk i systemet Zoom: 66998119613, lösenord: 706080

Följande dokument finns tillgängliga: