Cramérpriset 2015 till Måns Thulin

Måns Thulin tilldelades 2015 års Cramérpris med följande motivering:

2015 års Cramérpris har tilldelats Måns Thulin som disputerade i matematisk statistik vid Uppsala universitet. Måns Thulin har både en djup och bred kunskap inom ämnet och visar detta på flera sätt. I sin avhandling ’On Confidence Intervals and Two-Sided Hypothesis Testing’ har Måns Thulin visat en mycket hög vetenskaplig kvalitet med fem publicerade artiklar under eget namn samt ett manuskript. Utöver den välarbetade avhandlingen har Måns Thulin även visat upp en bred kunskap inom ämnet genom ytterligare fyra publikationer varav två inom tillämpningsområden.

Cramérpriset utdelas årligen till en person som har disputerat i statistik eller matematisk statistik under det gångna året. Tidigare pristagare finns här.