Dags att betala medlemsavgift för 2012!

Nu är det dags att betala årets medlemsavgift i Cramérsällskapet. Avgiften är 100 kr och betalas in på plusgirokonto i Nordea med kontonummer 52 58 69 – 4.