Utlysning av årsmöte i Cramérsällskapet 2017

Cramérsällskapets årsmöte 2017 äger rum fredagen den 24 mars. Årsmötet kommer att hållas i Lund. Närmare information om tid och plats kommer senare. Motioner till årsmötet skall ha inkommit till föreningens ordförande Rebecka Jörnsten (jornsten@chalmers.se), senast onsdagen den 15 februari.

Samma dag som årsmötet planeras en temadag/vårkonferens om Big Data och hur det påverkar forskning och utbildning i statistik och matematisk statistik. Mer information om detta kommer också senare.