Höstmöte 2019: Ny statistik – ny undervisning?

Välkommen till Cramérsällskapets höstmöte om undervisning i de nya delarna av (matematisk) statistikämnet: machine learning, data science, …

Mötet vänder sig främst till lärare och doktorander vid svenska högskolor men är öppet även för andra deltagare.

Kostnad: 500 kr (inkluderar middag på kvällen). Betalas in på Cramérsällskapets PlusGiro, 52 58 69-4. Ange ”Höstmöte19” följt av namn, som meddelande. Deltagarna ombesörjer resa och boende själva.

Språk: Konferensens huvudspråk blir svenska, men föredrag på engelska är också välkommna.

Inbjudna talare: Ole Winther, Danmarks tekniska högskola, Lyngby. Geir Storvik, Universitet i Oslo. Dessutom hoppas vi på presentationer från samtliga statistiskt inriktade institutioner vid svenska högskolor med presentationer om hur man undervisar den nya statistiken och inom vilka utbildningar.

Anmälan: Skicka anmälan till hostmote19@gmail.com och ange om du presenterar din institutions utbildningsverksamhet. Samtidigt med anmälan skall 500 kr betalas in enligt ovan.

Sista dag att anmäla föredrag: 1 augusti, 2019 (men gärna tidigare)

Sista anmälningsdag: 1 september, 2019

Program, tider, lokaler och information om middag m.m. läggs upp på hemsidan i god tid innan evenemanget.

Varmt välkomna!

Cramérsällskapets styrelse: David Bolin, Tom Britton, Yuli Liang,  Anders Lundquist, Fredrik Olsson, Jesper Rydén.


Cramérsällskapet kommer framgent lägga ut information om saker på gång (framtida konferenser m.m.) samt information om högre examina på hemsidan cramersallskapet  och i Qvintensen. Vi ber därför kontaktpersoner och andra att skicka sådan information till Cramérsällskapet: jesper.ryden at slu.se